Archive for Tháng 11 22nd, 2017
 

portfolio_16
Thông tin

Tiềm năng của công nghệ nano sinh học trong nông nghiệp

Posted 9 Tháng 3, 2017 by vlkt-cnnn

Công nghệ Nano sinh học có tiềm năng lớn trong việc tăng năng suất và sản lượng nông nghiệp. Công nghệ Nan0 sinh học là công nghệ chế tạo ra các vật liệu sinh học với kích thước nanomet (1nm = 10-9m) và ứng dụng chúng trong các lĩnh vực sự sống, nông nghiệp, môi [...]

Chi tiết »