Thesis
Sau đại học

Yêu cầu trình bày luận văn thạc sĩ

Được gửi 12 Tháng tư, 2012 bởi diablo

Học viên cao học các khoá trình bày luận văn thạc sĩ theo quy định dưới đây bắt đầu từ đợt bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2012. Download: Yêu cầu trình bày luận văn thạc sĩ.

Chi tiết »

FI-thuc-tap-phong-sach
Sau đại học

Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu và linh kiện nano

Được gửi 20 Tháng 12, 2011 bởi diablo

Khoa VLKT&CNNN là một trung tâm đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ hàng đầu của Việt Nam, được xây dựng trên cơ sở liên kết đào tạo giữa Trường với các Viện nghiên cứu. Khoa có quyền chủ động cao trong các hoạt động [...]

Chi tiết »

Trao bẳng tốt nghiệp
Đại học

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật

Được gửi 21 Tháng 12, 2011 bởi diablo

ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT Khoa VLKT&CNNN  là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ hàng đầu của Việt Nam, được xây dựng trên cơ sở liên kết đào tạo giữa Trường với các Viện nghiên cứu. Khoa có quyền chủ [...]

Chi tiết »

khungchuongtrinh-cn
Đại học

Khung chương trình đào tạo cử nhân

Được gửi 22 Tháng hai, 2012 bởi diablo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN NGÀNH VẬT LÝ KỸ THUẬT

Chi tiết »