Trao bẳng tốt nghiệp
Đại học

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật

Được gửi 21 Tháng 12, 2011 bởi diablo

ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT Khoa VLKT&CNNN  là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ hàng đầu của Việt Nam, được xây dựng trên cơ sở liên kết đào tạo giữa Trường với các Viện nghiên cứu. Khoa có quyền chủ [...]

Chi tiết »

 
Sau đại học

Được gửi 30 Tháng tư, 2012 bởi vlkt-cnnn

Khoa VLKT&CNNN đã và đang đào tạo trên 200 sinh viên đại học, gần 40 học viên cao học và nghiên cứu sinh, trong đó: – Chương trình đào tạo đại học (hệ 4 năm cho cử nhân): ngành Vật lý kỹ thuật với một số chuyên ngành mới và hiện đại như Công nghệ [...]

Chi tiết »

khungchuongtrinh-cn
Đại học

Khung chương trình đào tạo cử nhân

Được gửi 22 Tháng hai, 2012 bởi diablo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN NGÀNH VẬT LÝ KỸ THUẬT

Chi tiết »

Bằng kép
Đại học

Khung chương trình đào tạo bằng kép ngành CNTT & VLKT

Được gửi 22 Tháng hai, 2012 bởi diablo

Sau năm học thứ nhất trở đi, nếu sinh viên ngành VLKT có nguyện vọng sẽ được đăng ký học thêm chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin tại trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được cấp hai văn bằng đại học chính quy. Chi tiết [...]

Chi tiết »