MBE_laser
Sau đại học

Khung chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu và linh kiện Nano

Được gửi 22 Tháng hai, 2012 bởi diablo

I. Tên văn bằng và môn thi tuyển sinh 1. Tên văn bằng: –  Tiếng Việt: Tiến sĩ Vật liệu và Linh kiện Nano – Tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Nano materials and devices

Chi tiết »

becoming-a-master-student-student
Sau đại học

Khung chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Vật liệu và linh kiện Nano

Được gửi 22 Tháng hai, 2012 bởi diablo

I. Mục tiêu đào tạo – Về kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu và nâng cao về vật lý và hoá học của các hệ thấp chiều, các vật liệu có cấu trúc Nanô dạng hạt, dạng sợi và dạng lớp. Nắm vững vai trò của hiệu ứng lượng [...]

Chi tiết »

Bằng kép
Đại học

Khung chương trình đào tạo bằng kép ngành CNTT & VLKT

Được gửi 22 Tháng hai, 2012 bởi diablo

Sau năm học thứ nhất trở đi, nếu sinh viên ngành VLKT có nguyện vọng sẽ được đăng ký học thêm chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin tại trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được cấp hai văn bằng đại học chính quy. Chi tiết [...]

Chi tiết »

khungchuongtrinh-cn
Đại học

Khung chương trình đào tạo cử nhân

Được gửi 22 Tháng hai, 2012 bởi diablo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN NGÀNH VẬT LÝ KỸ THUẬT

Chi tiết »