Thesis
Sau đại học

Yêu cầu trình bày luận văn thạc sĩ

Được gửi 12 Tháng tư, 2012 bởi diablo

Học viên cao học các khoá trình bày luận văn thạc sĩ theo quy định dưới đây bắt đầu từ đợt bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2012. Download: Yêu cầu trình bày luận văn thạc sĩ.

Chi tiết »

MBE_laser
Sau đại học

Khung chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu và linh kiện Nano

Được gửi 22 Tháng hai, 2012 bởi diablo

I. Tên văn bằng và môn thi tuyển sinh 1. Tên văn bằng: –  Tiếng Việt: Tiến sĩ Vật liệu và Linh kiện Nano – Tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Nano materials and devices

Chi tiết »

becoming-a-master-student-student
Sau đại học

Khung chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Vật liệu và linh kiện Nano

Được gửi 22 Tháng hai, 2012 bởi diablo

I. Mục tiêu đào tạo – Về kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu và nâng cao về vật lý và hoá học của các hệ thấp chiều, các vật liệu có cấu trúc Nanô dạng hạt, dạng sợi và dạng lớp. Nắm vững vai trò của hiệu ứng lượng [...]

Chi tiết »

FI-thuc-tap-phong-sach
Sau đại học

Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu và linh kiện nano

Được gửi 20 Tháng 12, 2011 bởi diablo

Khoa VLKT&CNNN là một trung tâm đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ hàng đầu của Việt Nam, được xây dựng trên cơ sở liên kết đào tạo giữa Trường với các Viện nghiên cứu. Khoa có quyền chủ động cao trong các hoạt động [...]

Chi tiết »