Ảnh giới thiệu khoa
Giới thiệu Khoa

— Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano —

Được gửi 23 Tháng một, 2018 bởi admin

(Faculty of Engineering Physics and Nanotechnology)   1. Giới thiệu chung Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano (VLKT&CNNN) thuộc trường Đại học Công nghệ được thành lập ngày 09/09/2004 theo Quyết định số 556/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), trên cơ sở Bộ môn Vật lý kỹ thuật [...]

Chi tiết »Tuyen sinh