Hợp tác

HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Được gửi 29 Tháng tư, 2017 bởi admin

Bên cạnh việc triển khai hiệu quả mô hình liên kết trường đại học – viện nghiên cứu giữa Khoa VLKT&CNNN với các nhóm tại các Viện nghiên cứu thuộc Viện KH&CNVN, Khoa đã xây dựng các quan hệ hợp tác chặt chẽ về đào tạo và nghiên cứu khoa học với các đơn vị [...]

Chi tiết »Tuyen sinh