hop tac
Hợp tác

HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Được gửi 29 Tháng tư, 2012 bởi vlkt-cnnn

Bên cạnh việc triển khai hiệu quả mô hình liên kết trường đại học – viện nghiên cứu giữa Khoa VLKT&CNNN với các nhóm tại các Viện nghiên cứu thuộc Viện KH&CNVN, Khoa đã xây dựng các quan hệ hợp tác chặt chẽ về đào tạo và nghiên cứu khoa học với các đơn vị [...]

Chi tiết »

trongnuoc
Hợp tác

Hợp tác trong nước

Được gửi 22 Tháng hai, 2012 bởi diablo

- Các Khoa Vật lý và Hóa học của trường ĐHKHTN, ĐHQGHN. – Các viện thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, như Viện Khoa học Vật liệu, Viện Vật lý, Viện Hóa học và Viện Công nghệ Sinh học. – Phòng Thí nghiệm Công nghệ nano, ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết »