Photonics
Công trình khoa học

Các công trình Bộ môn Công nghệ Quang tử đã công bố trong những năm gần đây

Được gửi 21 Tháng 12, 2011 bởi diablo

[1]. “Hiện tượng lưỡng ổn định trong laser quang sợi pha tạp erbium“,Trần Thị Tâm, Vũ Ngọc Châm, Đặng Quốc Trung, Tạp chí Khoa học, Khoa học tự nhiên và Công nghệ, T.XXI, No2AP. 2005, 170-176 [2]. Electrical and Optical properties of nano-structured VO2 thin films prepared by e-beam deposition, Nguyen Nang Dinh, Tran Thi [...]

Chi tiết »

PLD-PED
Nghiên cứu

Trang thiết bị nghiên cứu

Được gửi 26 Tháng 3, 2012 bởi diablo

Các trang thiết bị nghiên cứu chính của Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ nano và Phòng thí nghiệm Micro-Nano: Tên thiết bị Xuất xứ Liên hệ Hệ thiết bị phún xạ chế tạo màng mỏng vật liệu nanô  Model: Auto 500 BOC Edward/Anh Bộ phần mềm: MSC.ADAMS University Level1 Mỹ Máy hàn [...]

Chi tiết »

Seminar9-12_8-13
Nghiên cứu

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2013-2014

Được gửi 26 Tháng 3, 2014 bởi admin

Kính gửi các em sinh viên Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano, các Quý khách  quan tâm, Văn phòng Khoa xin thông báo Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học (cấp Khoa) lịch cụ thể như sau: Thời gian: 13h30, thứ Năm ngày 27 tháng 3 năm 2014 Địa điểm: P212-E3, [...]

Chi tiết »

hoat dong nghien cuu dai dine
Các hướng nghiên cứu

Các hoạt động nghiên cứu

Được gửi 13 Tháng 3, 2017 bởi admin

Tại Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano hiện nay có rất nhiều hướng nghiên cứu liên quan tới các vật liệu và linh kiện tiên tiến, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học,… Cụ thể như sau:

Chi tiết »