guide
Sinh viên

Hướng dẫn cho điểm đánh giá rèn luyện

Được gửi 1 Tháng 3, 2012 bởi vlkt-cnnn

Hướng dẫn cho điểm đánh giá rèn luyện từ HK I năm học 2011-2012 tại đây

Chi tiết »

Thời khoá biểu
Sinh viên

Thời khoá biểu

Được gửi 24 Tháng hai, 2012 bởi vlkt-cnnn

Thời khoá biểu học kỳ II năm 2011-2012 tại đây Thời khoá biểu học kỳ I năm 2011-2012 tại đây

Chi tiết »

Điểm thi
Thông báo

Kết quả thi chọn đội tuyển Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XV năm 2012

Được gửi 24 Tháng hai, 2012 bởi vlkt-cnnn

Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano đã tổ chức thi chọn đội tuyển cho các sinh viên của Trường Đại học Công nghệ vào ngày 19/02/2012. Dưới đây là 08 sinh viên có điểm thi cao nhất (Điểm trung bình của phần thi Trắc nghiệm và Tự luận):

Chi tiết »

Biểu mẫu học viên cao học
Các biểu mẫu

Biểu mẫu liên quan đến Học viên cao học

Được gửi 24 Tháng hai, 2012 bởi vlkt-cnnn

Các biểu mẫu liên quan đến HVCH gồm:

Chi tiết »


Tuyen sinh