SV-NCKH-2011-2
Sinh viên

Chương trình hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa VLKT&CNNN 2012

Được gửi 27 Tháng 3, 2012 bởi diablo

Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu Khoa học cấp Khoa chi tiết như sau: CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CÚU KHOA HỌC KHOA VẬT LÝ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ NANO NĂM 2012 Thời gian: Bắt đầu từ 8h30, Thứ Năm ngày 29 [...]

Chi tiết »

Thời khoá biểu
Sinh viên

Thời khoá biểu

Được gửi 24 Tháng hai, 2012 bởi vlkt-cnnn

Thời khoá biểu học kỳ II năm 2011-2012 tại đây Thời khoá biểu học kỳ I năm 2011-2012 tại đây

Chi tiết »

Điểm thi
Thông báo

Kết quả thi chọn đội tuyển Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XV năm 2012

Được gửi 24 Tháng hai, 2012 bởi vlkt-cnnn

Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano đã tổ chức thi chọn đội tuyển cho các sinh viên của Trường Đại học Công nghệ vào ngày 19/02/2012. Dưới đây là 08 sinh viên có điểm thi cao nhất (Điểm trung bình của phần thi Trắc nghiệm và Tự luận):

Chi tiết »

Olympic_vat_ly_2011
Sinh viên

Danh sách đội tuyển Olympic Vật lý trường Đại học Công nghệ năm 2012

Được gửi 2 Tháng tư, 2012 bởi diablo

Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano xin thông báo tới các bạn sinh viên và các bạn quan tâm danh sách đội tuyển Olympic Vật lý trường Đại học Công nghệ năm 2012. STT MSSV Họ  và tên Ngày sinh GT Lớp Nội dung thi Ghi chú Bài tập Thực nghiệm Vấn [...]

Chi tiết »

 
 


Tuyen sinh
happy new year