1296326188_img0
Sinh viên

Thủ tục sau bảo vệ

Được gửi 31 Tháng 5, 2012 bởi vlkt-cnnn

Sinh viên K53V sau khi bảo vệ yêu cầu nộp về Khoa: – Khoá luận tốt nghiệp bìa cứng có xác nhận đã chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng của CBHD (mẫu download tại đây) – Bản điện tử của KLTN Sinh viên sau ngày 08/6/2012 mà chưa nộp theo yêu cầu của [...]

Chi tiết »

change
Sinh viên

Danh sách tên đề tài KLTN mới đổi và Danh sách Cán bộ phản biện lớp K53V

Được gửi 11 Tháng 5, 2012 bởi vlkt-cnnn

Trên đề nghị của cán bộ hướng dẫn và sinh viên làm KLTN, Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano đã đề nghị danh sách đổi tên đề tài KLTN, CBHD và lập danh sách cán bộ phản biện cho các đề tài KLTN. Sau đây là các danh sách: 1. Danh sách [...]

Chi tiết »

bachelor
Sinh viên

Kế hoạch chấm KLTN của sinh viên năm 2012

Được gửi 20 Tháng tư, 2012 bởi vlkt-cnnn

Liên quan đến kế hoạch chấm KLTN của sinh viên năm 2012, Văn phòng Khoa xin thông báo như  sau: 1. Tất cả các sinh viên muốn thay đổi thông tin liên quan đến KLTN cần làm đơn (mẫu đơn) gửi về văn phòng khoa trước 11h ngày 24/4/2012. Sau thời gian trên tất cả [...]

Chi tiết »

Olympic_vat_ly_2011
Sinh viên

Danh sách đội tuyển Olympic Vật lý trường Đại học Công nghệ năm 2012

Được gửi 2 Tháng tư, 2012 bởi diablo

Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano xin thông báo tới các bạn sinh viên và các bạn quan tâm danh sách đội tuyển Olympic Vật lý trường Đại học Công nghệ năm 2012. STT MSSV Họ  và tên Ngày sinh GT Lớp Nội dung thi Ghi chú Bài tập Thực nghiệm Vấn [...]

Chi tiết »