SV-NCKH-2011-1
Sinh viên

Tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa

Được gửi 21 Tháng 3, 2012 bởi vlkt-cnnn

Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano dự kiến tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu Khoa học cấp Khoa vào Thứ 5 ngày 29 tháng 3 năm 2012. Khoa trân trọng thông báo để các bạn sinh viên có công trình tham gia HN SVNCKH chuẩn bị báo cáo nộp lại [...]

Chi tiết »

Thông báo
Sinh viên

Hoàn thiện phiếu đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên Học kỳ I năm học 2011-2012

Được gửi 1 Tháng 3, 2012 bởi vlkt-cnnn

Hiện nay đã có điểm của tất cả các môn học, cùng với các danh sách cộng điểm, điểm danh sinh viên, Văn phòng Khoa thông báo để các lớp đại học hệ chính quy của Khoa hoàn thiện các phiếu đánh giá điểm rèn luyện của lớp và gửi về VPK để tổng hợp. [...]

Chi tiết »

guide
Sinh viên

Hướng dẫn cho điểm đánh giá rèn luyện

Được gửi 1 Tháng 3, 2012 bởi vlkt-cnnn

Hướng dẫn cho điểm đánh giá rèn luyện từ HK I năm học 2011-2012 tại đây

Chi tiết »

Thời khoá biểu
Sinh viên

Thời khoá biểu

Được gửi 24 Tháng hai, 2012 bởi vlkt-cnnn

Thời khoá biểu học kỳ II năm 2011-2012 tại đây Thời khoá biểu học kỳ I năm 2011-2012 tại đây

Chi tiết »

 
 


Tuyen sinh
happy new year