SV-NCKH-2011-2
Sinh viên

Chương trình hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa VLKT&CNNN 2012

Được gửi 27 Tháng 3, 2012 bởi diablo

Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu Khoa học cấp Khoa chi tiết như sau: CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CÚU KHOA HỌC KHOA VẬT LÝ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ NANO NĂM 2012 Thời gian: Bắt đầu từ 8h30, Thứ Năm ngày 29 [...]

Chi tiết »

osaka_university
Sinh viên

Chương trình “Short-term Student Exchange Program”, trường Đại học Osaka

Được gửi 23 Tháng 3, 2012 bởi diablo

Trường Đại học Osaka, Nhật Bản có chương trình “Short-term Student Exchange Program” cho sinh viên nước ngoài được JASSO hỗ trợ. Thông tin chi tiết xem tại: – http://www.osaka-u.ac.jp/en/guide/international_students/inbound/exchange/finance/f2 – http://www.osaka-u.ac.jp/en/guide/international_students/inbound/exchange/frontierlab-osakau-1 – Sample of application form

Chi tiết »

SV-NCKH-2011-1
Sinh viên

Tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa

Được gửi 21 Tháng 3, 2012 bởi vlkt-cnnn

Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano dự kiến tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu Khoa học cấp Khoa vào Thứ 5 ngày 29 tháng 3 năm 2012. Khoa trân trọng thông báo để các bạn sinh viên có công trình tham gia HN SVNCKH chuẩn bị báo cáo nộp lại [...]

Chi tiết »

Thông báo
Sinh viên

Hoàn thiện phiếu đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên Học kỳ I năm học 2011-2012

Được gửi 1 Tháng 3, 2012 bởi vlkt-cnnn

Hiện nay đã có điểm của tất cả các môn học, cùng với các danh sách cộng điểm, điểm danh sinh viên, Văn phòng Khoa thông báo để các lớp đại học hệ chính quy của Khoa hoàn thiện các phiếu đánh giá điểm rèn luyện của lớp và gửi về VPK để tổng hợp. [...]

Chi tiết »