Ảnh giới thiệu khoa
Giới thiệu Khoa

— Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano —

Được gửi 23 Tháng một, 2018 bởi admin

(Faculty of Engineering Physics and Nanotechnology)   1. Giới thiệu chung Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano (VLKT&CNNN) thuộc trường Đại học Công nghệ được thành lập ngày 09/09/2004 theo Quyết định số 556/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), trên cơ sở Bộ môn Vật lý kỹ thuật [...]

Chi tiết »

Bộ môn Vật liệu và Linh kiện từ tính nano
Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano

Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano

Được gửi 20 Tháng một, 2018 bởi admin

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU VIÊN PGS.TS. Hoàng Nam Nhật, Chủ nhiệm BM (email: nhathn@vnu.edu.vn, tel: (024) 37549429) TS. Trần Mậu Danh PGS. TS. Phạm Đức Thắng PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang TS. Bùi Đình Tú CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO – ĐẠI HỌC: Bộ môn Vật liệu và linh [...]

Chi tiết »

ảnh đại diện vllkbdnn
Bộ môn Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano

Bộ môn Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano

Được gửi 3 Tháng một, 2018 bởi admin

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU VIÊN PGS. TS. Nguyễn Phương Hoài Nam, Chủ nhiệm BM (email: namnph@vnu.edu.vn, tel: (024) 37450067) GS. TS. Nguyễn Năng Định TS. Đặng Đình Long TS. Nguyễn Đức Cường TS. Đinh Văn Châu (GV kiêm nhiệm) CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO – ĐẠI HỌC: Bộ môn Vật [...]

Chi tiết »

ảnh dại diện bmqt
Bộ môn Công nghệ quang tử

Bộ môn Công nghệ quang tử

Được gửi 20 Tháng 12, 2017 bởi diablo

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU VIÊN GS. VS. Nguyễn Văn Hiệu, Chủ nhiệm BM (email: nvhieu@iop.vast.vn) PGS. TS. Nguyễn Kiên Cường TS. Nguyễn Thị Yến Mai PGS. TS. Phạm Văn Hội (GV kiêm nhiệm) PGS. TS. Vũ Doãn Miên (GV kiêm nhiệm) PGS. TS. Phạm Thu Nga (GV kiêm nhiệm) PGS. [...]

Chi tiết »

 
 


Tuyen sinh