Bộ môn Vật liệu và Linh kiện từ tính nano
Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano

Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano

Được gửi 20 Tháng 12, 2011 bởi diablo

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU VIÊN PGS.TS. Hoàng Nam Nhật, Chủ nhiệm BM (email: nhathn@vnu.edu.vn, tel: 04 37549429) PGS. TS. Nguyễn Thế Hiện TS. Trần Mậu Danh PGS. TS. Phạm Đức Thắng PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang TS. Bùi Đình Tú CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Bộ môn [...]

Chi tiết »

Pin mặt trời
Bộ môn Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano

Bộ môn Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano

Được gửi 3 Tháng một, 2012 bởi diablo

Danh sách cán bộ giảng viên và nghiên cứu viên: PGS. TS. Nguyễn Phương Hoài Nam, Chủ nhiệm BM (email: namnph@vnu.edu.vn, tel: 04 37450067) GS. TS. Nguyễn Năng Định TS. Đặng Đình Long TS. Bùi Nguyên Quốc Trình ThS. Trần Thị Thao TS. Đinh Văn Châu (GV kiêm nhiệm)   CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO [...]

Chi tiết »

Tổ chức
Giới thiệu chung

Cơ cấu tổ chức

Được gửi 22 Tháng hai, 2012 bởi diablo

Đội ngũ cán bộ Khoa VLKT&CNNN hiện có một đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm trong giảng dạy và và nghiên cứu, với 20 cán bộ cơ hữu trong đó có 1 Giáo sư, 2 Phó Giáo sư, 13 giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sỹ [...]

Chi tiết »

council
Giới thiệu chung

Danh sách Hội đồng Khoa học Đào tạo Khoa VLKT&CNNN nhiệm kỳ 2009-2014

Được gửi 24 Tháng hai, 2012 bởi vlkt-cnnn

Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học Đào tạo Khoa VLKT&CNNN nhiệm kỳ 2009-2014 tại đây

Chi tiết »