nanobiotech
Bộ môn Công nghệ nano sinh học

Bộ môn Công nghệ Nano Sinh học

Được gửi 28 Tháng hai, 2012 bởi diablo

1. Danh sách cán bộ giảng viên và nghiên cứu viên: TS. Lê Thị Hiên, Chủ nhiệm BM (email: lehien@vnu.edu.vn, tel: 04 37549432) TS. Hà Thị Quyến TS. Trần Đăng Khoa GS. TS. Lê Trần Bình (GV thỉnh giảng) 2.  Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo – Tên chuyên ngành + Tiếng [...]

Chi tiết »