Một số sách đã xuất bản
Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano

Một số sách đã xuất bản

Được gửi 21 Tháng 12, 2011 bởi diablo

Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano đã xuất bản một số giáo trình và sách chuyên khảo: Sách giáo trình TT Tên sách 1 Vật lý chuyển pha 2 Vật liệu từ liên kim loại

Chi tiết »

Bộ môn Vật liệu và Linh kiện từ tính nano
Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano

Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano

Được gửi 20 Tháng 12, 2011 bởi diablo

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU VIÊN PGS.TS. Hoàng Nam Nhật, Chủ nhiệm BM (email: nhathn@vnu.edu.vn, tel: 04 37549429) PGS. TS. Nguyễn Thế Hiện TS. Trần Mậu Danh PGS. TS. Phạm Đức Thắng PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang TS. Bùi Đình Tú CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Bộ môn [...]

Chi tiết »