council
Giới thiệu chung

Danh sách Hội đồng Khoa học Đào tạo Khoa VLKT&CNNN nhiệm kỳ 2009-2014

Được gửi 24 Tháng hai, 2012 bởi vlkt-cnnn

Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học Đào tạo Khoa VLKT&CNNN nhiệm kỳ 2009-2014 tại đây

Chi tiết »

Tổ chức
Giới thiệu chung

Cơ cấu tổ chức

Được gửi 22 Tháng hai, 2012 bởi diablo

Đội ngũ cán bộ Khoa VLKT&CNNN hiện có một đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm trong giảng dạy và và nghiên cứu, với 20 cán bộ cơ hữu trong đó có 1 Giáo sư, 2 Phó Giáo sư, 13 giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sỹ [...]

Chi tiết »

Trao bằng tốt nghiệp
Giới thiệu chung

Giới thiệu Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano

Được gửi 8 Tháng hai, 2012 bởi diablo

Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ (VLKT&CNNN) được thành lập ngày 09/9/2004 theo Quyết định số 556/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), trên cơ sở tiếp nối truyền thống và phát triển có định hướng từ Bộ môn Vật lý kỹ thuật và Quang tử của Khoa Công [...]

Chi tiết »