nanobiotech
Bộ môn Công nghệ nano sinh học

Bộ môn Công nghệ Nano Sinh học

Được gửi 28 Tháng hai, 2012 bởi diablo

1. Danh sách cán bộ giảng viên và nghiên cứu viên: TS. Lê Thị Hiên, Chủ nhiệm BM (email: lehien@vnu.edu.vn, tel: 04 37549432) TS. Hà Thị Quyến TS. Trần Đăng Khoa GS. TS. Lê Trần Bình (GV thỉnh giảng) 2.  Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo – Tên chuyên ngành + Tiếng [...]

Chi tiết »

council
Giới thiệu chung

Danh sách Hội đồng Khoa học Đào tạo Khoa VLKT&CNNN nhiệm kỳ 2009-2014

Được gửi 24 Tháng hai, 2012 bởi vlkt-cnnn

Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học Đào tạo Khoa VLKT&CNNN nhiệm kỳ 2009-2014 tại đây

Chi tiết »

Tổ chức
Giới thiệu chung

Cơ cấu tổ chức

Được gửi 22 Tháng hai, 2012 bởi diablo

Đội ngũ cán bộ Khoa VLKT&CNNN hiện có một đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm trong giảng dạy và và nghiên cứu, với 20 cán bộ cơ hữu trong đó có 1 Giáo sư, 2 Phó Giáo sư, 13 giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sỹ [...]

Chi tiết »

IMG_9855
Giới thiệu Khoa

— Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano —

Được gửi 9 Tháng hai, 2012 bởi diablo

(Faculty of Engineering Physics and Nanotechnology) 1. Giới thiệu chung Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano (Khoa VLKT&CNNN) thuộc trường Đại học Công nghệ được thành lập ngày 09/09/2004 theo Quyết định số 556/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, trên cơ sở Bộ môn Vật lý kỹ thuật [...]

Chi tiết »