Trao bằng tốt nghiệp
Giới thiệu chung

Giới thiệu Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano

Được gửi 8 Tháng hai, 2012 bởi diablo

Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ (VLKT&CNNN) được thành lập ngày 09/9/2004 theo Quyết định số 556/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), trên cơ sở tiếp nối truyền thống và phát triển có định hướng từ Bộ môn Vật lý kỹ thuật và Quang tử của Khoa Công [...]

Chi tiết »

Pin mặt trời
Bộ môn Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano

Bộ môn Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano

Được gửi 3 Tháng một, 2012 bởi diablo

Danh sách cán bộ giảng viên và nghiên cứu viên: PGS. TS. Nguyễn Phương Hoài Nam, Chủ nhiệm BM (email: namnph@vnu.edu.vn, tel: 04 37450067) GS. TS. Nguyễn Năng Định TS. Đặng Đình Long TS. Bùi Nguyên Quốc Trình ThS. Trần Thị Thao TS. Đinh Văn Châu (GV kiêm nhiệm)   CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO [...]

Chi tiết »

Một số sách đã xuất bản
Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano

Một số sách đã xuất bản

Được gửi 21 Tháng 12, 2011 bởi diablo

Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano đã xuất bản một số giáo trình và sách chuyên khảo: Sách giáo trình TT Tên sách 1 Vật lý chuyển pha 2 Vật liệu từ liên kim loại

Chi tiết »

nguyen-van-hieu
Bộ môn Công nghệ quang tử

Bộ môn Công nghệ quang tử

Được gửi 20 Tháng 12, 2011 bởi diablo

Danh sách cán bộ giảng viên và nghiên cứu viên: GS. VS. Nguyễn Văn Hiệu, Chủ nhiệm BM (email: nvhieu@iop.vast.vn) PGS. TS. Nguyễn Kiên Cường TS. Phạm Ngọc Anh Huy PGS. TS. Phạm Văn Hội (GV thỉnh giảng) PGS. TS. Vũ Doãn Miên (GV thỉnh giảng) PGS. TS. Phạm Thu Nga (GV thỉnh giảng) PGS. [...]

Chi tiết »