Đào tạo

20 Tháng 12, 2011
 

Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu và linh kiện nano

Khoa VLKT&CNNN là một trung tâm đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ hàng đầu của Việt Nam, được xây dựng trên cơ sở liên kết đào tạo giữa Trường với các Viện nghiên cứu. Khoa có quyền chủ động cao trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học với hệ thống các phòng thí nghiệm – thực hành mới được trang bị hiện đại, đạt chuẩn khu vực và quốc tế như phòng thí nghiệm Công nghệ micro và nano (key laboratory). Học viên cao học, nghiên cứu sinh được tiếp cận những công nghệ hiện đại về vật lý, hóa học, khoa học vật liệu và công nghệ nano thông qua giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Ngay từ năm học thứ nhất, tất cả học viên cao học được tham gia vào các nhóm thực hiện các đề tài nghiên cứu. Giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện, ký túc xá và nhà ăn sinh viên nằm trong cùng một khuôn viên, tiện nghi và thuận lợi cho việc học tập và nghiên cứu.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN NANO (Nano materials and devices)

a. Mục tiêu

Về kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản và nâng cao về vật lý và hóa học của các hệ thấp chiều, các vật liệu có cấu trúc nano, các hiệu ứng lượng tử và bề mặt trong khoa học và công nghệ nano và ứng dụng trong các lĩnh vực về vi điện tử, y sinh và môi trường.

Về kỹ năng: Đào tạo nhân lực có khả năng nắm vững và sử dụng các công nghệ vật lý và hóa học hiện đại, các kỹ thuật phòng sạch để chế tạo các vật liệu có cấu trúc nano; phân tích các đặc trưng, tính chất, mô phỏng và thiết kế để chế tạo các linh kiện cấu trúc micro và nano.

Về nghiên cứu: Học viên và nghiên cứu sinh có thể lựa chọn các hướng nghiên cứu mới về vật liệu và linh kiện nano sau:

  • Từ tính bề mặt, kỹ thuật điện tử
  • Nano hữu cơ bán dẫn, nano carbon
  • Bán dẫn lượng tử, nano quang tử
  • Micro, nano sắt điện – áp điện và composite
  • Nano polyme composite
  • Các hệ vi cơ điện tử

Trong quá trình đào tạo, HVCH có thể tham gia học tập và bảo vệ luận văn Thạc sĩ tại một số trường Đại học tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp,…Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các viện nghiên cứu và các trường đại học, các cơ quan quản lý khoa học, các công ty nhập khẩu thiết bị khoa học kỹ thuật, các công ty liên doanh và các trung tâm nghiên cứu – phát triển thuộc các tập đoàn trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ cao.

b. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo thạc sĩ:

  • Thời gian đào tạo: 2 năm.
  • Tổng số tín chỉ cần tích luỹ: 56 tín chỉ, bao gồm 15 tín chỉ luận văn thạc sĩ.

Chương trình đào tạo tiến sĩ:

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Trong thời gian thực hiện luận án tiến sĩ, nghiên cứu sinh cần tích lũy 3 tín chỉ ngoại ngữ chuyên ngành và 6 tín chỉ chuyên đề.

HỖ TRỢ VỀ HỌC BỔNG

Hằng năm nhiều học viên cao học và nghiên cứu sinh của Khoa VLKT&CNNN đã được nhận các học bổng có giá trị lớn của các tổ chức trong nước và quốc tế như học bổng Odon Vallet của tổ chức khoa học Recontres du Việt Nam (CH Pháp), học bổng Pony Chung (Hàn Quốc), …