Đào tạo

25 Tháng 12, 2013
 

Lịch đánh giá cấp cơ sở luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Đỗ Ngọc Chung

Lịch đánh giá cấp cơ sở luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Đỗ Ngọc Chung

  1. Thời gian: 9h00, thứ Năm ngày 26 tháng 12 năm 2013
  2. Địa điểm: P2.2-E4, Trường Đại học Công nghệ

                       144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Với đề tài: "Nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện và huỳnh quang của tổ hợp cấu trúc nano sử dụng trong kỹ thuật chiếu sáng mới”