Đào tạo

21 Tháng hai, 2014
 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2014

Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano, Trường Đại học Công nghệ thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2014. Trân trọng thông báo, chi tiết xem tại đây: http://uet.vnu.edu.vn/nanotech/?attachment_id=1511, http://uet.vnu.edu.vn/nanotech/?attachment_id=1512

Thông báo tuyển sinh, hệ thống phát hành hồ sơ tuyển sinh trực tuyến và các thông tin khác được đăng tải
 tại trang web tuyển sinh SĐH của trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN: http://www2.uet.vnu.edu.vn/ts2/vocabulary/30