Đào tạo

14 Tháng 5, 2013
 

Thông báo xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ 2013

Trường Đại học Công nghệ thông báo xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ năm 2013 như  sau:

1. Chương trình đào tạo

1.1. Chương trình đào tạo tiến sĩ chuẩn:

Các chuyên ngành: Vật liệu và linh kiện nano; Kỹ thuật Phần mềm; Hệ thống Thông tin; Truyền dữ liệu và Mạng máy tính, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật Viễn thông, Cơ kỹ thuật.

1.2. Chương trình đào tạo tiến sĩ đạt chuẩn quốc tế:

Chuyên ngành: Khoa học Máy tính

2. Điều kiện xét chuyển tiếp sinh

2.1. Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy của ĐHQGHN được xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ trong năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều kiện sau:

- Ngành tốt nghệp đại học đúng với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ;

- Tổng điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học đạt từ 3.7 trở lên;

- Đạt điều kiện về môn ngoại ngữ tuyển sinh đào tạo tiễn sĩ ở ĐHQGHN tại thời điểm xét hồ sơ;

- Có cam kết tham gia khóa học theo hình thức tập trung (đối với chuyên ngành Khoa học Máy tính);

- Có nguyên vọng và được đơn vị đào tạo của ĐHQGHN chấp nhận.

2.2. Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy của các cơ sở đào tạo đại học không thuộc ĐHQGHN nhưng có uy tín về chất lượng đào tạoc của ngành đã học (ngành và cơ sở đào tạo cụ thể do Giám đốc ĐHQGHN quyết đinh) được xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ trong năm tốt  nghiệp theo các điều kiện như đối với sinh viên hệ chính quy của ĐHQGHN.

3. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ, lệ phí

3.1 Đợt 1

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 13/5/2013 đến 16/5/2013

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 13/5/2013 đến 17/5/2013

- Đánh giá Hồ sơ chuyên môn: từ 19/6/2013 đến 02/7/2013

3.2. Đợt 2

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 26/6/2013 đến 23/7/2013

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 26/6/2013 đến 24/7/2013

- Đánh giá Hồ sơ chuyên môn: từ 19/9/2013 đến 02/10/2013

3.3. Lệ phí

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 60.000đ/hồ sơ

-Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/hồ sơ

Xem chi tiết tại đây