Hợp tác

22 Tháng hai, 2012
 

Hợp tác trong nước

- Các Khoa Vật lý và Hóa học của trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.

- Các viện thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, như Viện Khoa học Vật liệu, Viện Vật lý, Viện Hóa học và Viện Công nghệ Sinh học.

- Phòng Thí nghiệm Công nghệ nano, ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh.

- Khoa Vật lý, trường ĐHKHTN thành phố Hồ Chí Minh

- Viện Vật lý kỹ thuật và Viện ITIMS thuộc Trường ĐHBK Hà Nội.

- Khoa Vật lý, trường ĐHSP Hà Nội