Liên hệ

20 Tháng 12, 2011
 

Liên hệ Khoa VLKT & CNNN

Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano, Phòng E2.2 – Nhà E4

144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3754 9429 Fax: (04) 3754 9429

Email: vlkt-cnnn@vnu.edu.vn hoặc hanhnt@vnu.edu.vn

Bản đồ.