Liên hệ

20 Tháng một, 2018
 

Liên hệ Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano

Phòng 2.2, Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3754 9429,  Fax: (024) 3754 9429

Email: vlkt-cnnn@vnu.edu.vn

Tuyen sinh