Nghiên cứu

13 Tháng 3, 2017
 

Các hoạt động nghiên cứu

Tại Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano hiện nay có rất nhiều hướng nghiên cứu liên quan tới các vật liệu và linh kiện tiên tiến, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học,… Cụ thể như sau:

Tuyen sinh
happy new year