Nghiên cứu

21 Tháng 12, 2011
 

Một số đề tài đã thực hiện trong những năm gần đây

CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ THỰC HIỆN TẠI BỘ MÔN VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN TỪ TÍNH NANO NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

 

Tên/ Cấp

 

Thời gian

(bt đu - kết tc)

Cơ quản quản lý, thuộc Chương trình

(nếu có)

 

Nghiên  cứu  quá  trình  từ  hóa,  từ giảo  và     cơ  chế  lực   kháng  từ dương trong các màng đa lớp dựa trên hợp kim TbFeCo

Mã Số: QC. 06.22

Đề tài cấp ĐH Quốc gia Hà Nội

 

2006 – 2007

 

Trường Đại học Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội

Sensơ đo từ  trường dựa trên hiệu ứng từ – điện

Mã Số: QC. 07.07

Đề tài cấp ĐH Quốc gia Hà Nội

 

2007 – 2008

 

Trường Đại học Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội

Chế  tạo  và  nghiên  cứu  các  cấu trúc nanô từ-điện trở/áp điện (loại GMR/PZT  và  spin-van/PZT)  cho cac bộ nhớ máy tính the hệ mới

Mã số: QG. 09.29

Đề tài cấp ĐH Quốc gia Hà Nội

2009-2010

Trường Đại học Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu multiferroics có cấu trúc nanô nhân tạo cho thế hệ cảm biến từ trường micrô-tesla tự cấp nguồn

Mã Số: 103.02.86.09

Đề tài thuộc Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia

 

2010 – 2012

 

Trường Đại học Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tự động kiểm soát và bám sát góc tầm, hướng trong máy thu thông tin vệ tinh trên cơ sở tích hợp và chế tạo sensơ từ trường yếu dựa trên hiệu ứng từ giảo-áp điện

Chương trình KHCN vũ trụ

 

2010 – 2012

 

Trường Đại học Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội

 

 

Nghiên cứu chế tạo các hạt nanô từ Fe3O4 và khả năng ứng dụng của nó trong y sinh học

6/2005-6/2006

Đề tài nghiên cứu cấp Đại học Quốc Gia do Trường quản lý

Nghiên cứu chế tạo các hợp chất ôxit kim loại ứng dụng trong y sinh học

5/2007-5/2008

Đề tài nghiên cứu cấp Đại học Quốc Gia do Trường quản lý

Nghiên cứu các vật liệu từ tiên tiến

2001-2003

Nghiên cứu cơ bản (420.301)

Chế tạo các vật liệu từ giảo dạng màng mỏng nanô tinh thể, khối và khả năng ứng dụng của chúng trong công nghệ vi cơ và thăm dò âm tần

2001-2003

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (KC02.13)

Nghiên cứu vật liệu và linh kiện micro – nanô dựa trên các hiệu ứng tổ hợp từ giảo – áp điện, từ giảo – từ điện trở và từ điện trở – từ trường sinh học

2006-2009

Nghiên cứu cơ bản (QG. 410.406)

Các vật liệu từ tiên tiến dùng làm nam châm trong nha khoa

1998 – 2003

Quỹ công nghệ của Hà Lan (STW)
Linh kiện nanô dựa trên các vật liệu tổ hợp nhân tạo

2003 – 2008

Tổ chức nghiên cứu khoa học của Hà Lan (NWO)

Chế tạo và nghiên cứu các tính chất của vật liệu từ có cấu trúc nanô

2004 – 2005

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tích hợp các màng mỏng áp điện trong các hệ thống vi cơ điện tử

2004 – 2006

Các chương trình hợp nhất lần thứ sáu của Ủy ban châu Âu (FPU6)

Đề tài QG.TD 07.10

 

2007-2009

ĐHQG Hà Nội
Đề tài QC 09.13

2008-2009

ĐHQG Hà Nội