Hợp tác

30 Tháng một, 2013
 

Học bổng làm nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore

Thân gửi các bạn học viên K17, K18, K19,

Văn phòng Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano gửi thông tin học bổng làm nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU),Singapore. Các em xem thông tin dưới đây và đăng ký sớm với văn phòng Khoa:

Trường Sau đại học liên ngành (Interdisciplinary Graduate School) của Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Techinical University), Singapore tổ chức tuyển chọn nghiên cứu sinh năm 2013:
Đối tượng:
- Sinh viên năm thứ 4 nhiệm vụ chiến lược có học lực khá trở lên (bao gồm các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, tài năng, tiên tiến) các ngành Vật lý, Hóa học.
- Sinh viên năm thứ 4 có học lực khá trở lên các ngành Vật lý kỹ thuật, Khoa học vật liệu, Cơ học kỹ thuật.
- Học viên cao học các ngành Vật lý, Hóa học, Vật liệu và vật liệu nano, Khoa học vật liệu, Cơ học kỹ thuật.
Thời gian đào tạo:
- Đối với đối tượng có trình độ cử nhân: 4 năm
- Đối với đối tượng có trình độ thạc sỹ: 3 năm

Thời gian tuyển chọn: Thứ 2, ngày 25/2/2013
Nội dung:
- 9:30 – 10:45: Giới thiệu thông tin ngành học và cơ sở đào tạo
- 11:00 – 12:00: Kiểm tra năng lực chuyên môn (Technical Proficiency Test)
- 12:15 – 12:45: Kiểm tra năng lực tiếng Anh (English Proficiency Test)
Địa điểm: P.203 Nhà điều hành, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy.

Nếu đạt yêu cầu của 2 bài thi kiểm tra năng lực chuyên môn và tiếng Anh, sinh viên/học viên cao học sẽ tiếp tục được phỏng vấn để nhận học bổng làm nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghệNangyang. Thời gian phỏng vấn sẽ được thông báo sau.

Đăng ký dự tuyển theo địa chỉ mail: hanhnt@vnu.edu.vn (tel. 0904585655) trước 10h thứ 5 ngày 31/1/2013 với các thông tin chính sau:
- Full name:
- Date of birth:
- Place of birth:
- Course (ĐH K5xV; SĐH K1xN, K17S ?):
- CGPA (điểm TBCTL hết năm thứ ba hoặc hết kỳ 7 với SV ĐH; hết năm thứ nhất với HVCH hoặc toàn khóa với ThS):
- Email:
- Tel (mobile, …):

Văn phòng Khoa Vật lý Kỹ thuật & Công nghệ Nanô
Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
Điện thoại: 04.37549429