Sinh viên

24 Tháng hai, 2012
 

Kết quả thi chọn đội tuyển Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XV năm 2012

Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano đã tổ chức thi chọn đội tuyển cho các sinh viên của Trường Đại học Công nghệ vào ngày 19/02/2012. Dưới đây là 08 sinh viên có điểm thi cao nhất (Điểm trung bình của phần thi Trắc nghiệm và Tự luận):

TT Họ  và tên Lớp Ngày sinh Giới tính Điểm Bằng  chữ
1. Vũ Minh Thành K55V 7/1/1992 Nam 7.0 Bảy chẵn
2. Bùi Đức Tùng K54Đ 19/6/1991 Nam 7.0 Bảy chẵn
3. Nguyễn Thế Hùng K55CB 18/06/1991 Nam 6.5 Sáu rưỡi
4. Đỗ Ngọc Hiệu K55V 20/10/1992 Nam 6.5 Sáu rưỡi
5. Nguyễn Đăng Phương K55V 14/6/1989 Nam 6.0 Sáu chẵn
6. Phạm Anh Tuấn K55V 4/5/1992 Nam 6.0 Sáu chẵn
7. Dương Thị Sang K56V 6/12/1993 Nữ 6.0 Sáu chẵn
8. Trần Văn Dũng K55V 20/01/1992 Nam 6.0 Sáu chẵn
Tuyen sinh