Posts Tagged ‘ban chủ nhiệm khoa’
 

Tổ chức
Giới thiệu chung

Cơ cấu tổ chức

Posted 22 Tháng hai, 2012 by diablo

Đội ngũ cán bộ Khoa VLKT&CNNN hiện có một đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm trong giảng dạy và và nghiên cứu, với 20 cán bộ cơ hữu trong đó có 1 Giáo sư, 2 Phó Giáo sư, 13 giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sỹ [...]

Chi tiết »