Posts Tagged ‘pin mặt trời’
 

cac tam pin peroveskite
Thông tin

Perovskite – bước ngoặt lớn trong công nghệ pin mặt trời

Posted 16 Tháng một, 2018 by admin

Việc khám phá ra những vật liệu tiềm năng dùng trong sản xuất và lưu trữ năng lượng là một trong những thách thức lớn của thế kỉ này. Trong bối cảnh đó, năng lượng mặt trời là một trong những nguồn năng lượng tái tạo quan trọng do năng lượng này trải rộng và [...]

Chi tiết »Tuyen sinh