Posts Tagged ‘quang tử’
 

Trao bằng tốt nghiệp
Giới thiệu chung

Giới thiệu Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano

Posted 8 Tháng hai, 2012 by diablo

Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ (VLKT&CNNN) được thành lập ngày 09/9/2004 theo Quyết định số 556/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), trên cơ sở tiếp nối truyền thống và phát triển có định hướng từ Bộ môn Vật lý kỹ thuật và Quang tử của Khoa Công [...]

Chi tiết »

Photonics
Công trình khoa học

Các công trình Bộ môn Công nghệ Quang tử đã công bố trong những năm gần đây

Posted 21 Tháng 12, 2011 by diablo

[1]. “Hiện tượng lưỡng ổn định trong laser quang sợi pha tạp erbium“,Trần Thị Tâm, Vũ Ngọc Châm, Đặng Quốc Trung, Tạp chí Khoa học, Khoa học tự nhiên và Công nghệ, T.XXI, No2AP. 2005, 170-176 [2]. Electrical and Optical properties of nano-structured VO2 thin films prepared by e-beam deposition, Nguyen Nang Dinh, Tran Thi [...]

Chi tiết »

nguyen-van-hieu
Bộ môn Công nghệ quang tử

Bộ môn Công nghệ quang tử

Posted 20 Tháng 12, 2011 by diablo

Danh sách cán bộ giảng viên và nghiên cứu viên: GS. VS. Nguyễn Văn Hiệu, Chủ nhiệm BM (email: nvhieu@iop.vast.vn) PGS. TS. Nguyễn Kiên Cường TS. Phạm Ngọc Anh Huy PGS. TS. Phạm Văn Hội (GV thỉnh giảng) PGS. TS. Vũ Doãn Miên (GV thỉnh giảng) PGS. TS. Phạm Thu Nga (GV thỉnh giảng) PGS. [...]

Chi tiết »