Posts Tagged ‘từ tính nano’
 

 
Các đề tài khoa học công nghệ

Một số đề tài đã thực hiện trong những năm gần đây

Posted 21 Tháng 12, 2011 by diablo

CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ THỰC HIỆN TẠI BỘ MÔN VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN TỪ TÍNH NANO NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

Chi tiết »

Một số sách đã xuất bản
Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano

Một số sách đã xuất bản

Posted 21 Tháng 12, 2011 by diablo

Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano đã xuất bản một số giáo trình và sách chuyên khảo: Sách giáo trình TT Tên sách 1 Vật lý chuyển pha 2 Vật liệu từ liên kim loại

Chi tiết »

 
Công trình khoa học

Các công trình khoa học đã công bố

Posted 21 Tháng 12, 2011 by diablo

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC BỘ MÔN VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN TỪ TÍNH ĐÃ CÔNG BỐ TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY 1. P.D. Thang, M.T.N. Pham, G. Rijnders, D.H.A. Blank, N.H. Duc, J.C.P. Klaasse and E. Brück, Multiferroic CoFe2O4-Pb(Zr,Ti)O3 nanostructure, accepted for publication in J. Korean Phys. Soc. 52 (2008). 2. P.D. Thang, D.T. [...]

Chi tiết »

Bộ môn Vật liệu và Linh kiện từ tính nano
Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano

Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano

Posted 20 Tháng 12, 2011 by diablo

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU VIÊN PGS.TS. Hoàng Nam Nhật, Chủ nhiệm BM (email: nhathn@vnu.edu.vn, tel: 04 37549429) PGS. TS. Nguyễn Thế Hiện TS. Trần Mậu Danh PGS. TS. Phạm Đức Thắng PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang TS. Bùi Đình Tú CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Bộ môn [...]

Chi tiết »