Posts Tagged ‘vật liệu và linh kiện nano’
 

Một số sách đã xuất bản
Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano

Một số sách đã xuất bản

Posted 21 Tháng 12, 2011 by diablo

Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano đã xuất bản một số giáo trình và sách chuyên khảo: Sách giáo trình TT Tên sách 1 Vật lý chuyển pha 2 Vật liệu từ liên kim loại

Chi tiết »