Posts Tagged ‘vật lý kỹ thuật’
 

council
Giới thiệu chung

Danh sách Hội đồng Khoa học Đào tạo Khoa VLKT&CNNN nhiệm kỳ 2009-2014

Posted 24 Tháng hai, 2012 by vlkt-cnnn

Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học Đào tạo Khoa VLKT&CNNN nhiệm kỳ 2009-2014 tại đây

Chi tiết »

Mời họp
Tin tức

Mời họp

Posted 24 Tháng hai, 2012 by vlkt-cnnn

KHOA VẬT LÝ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ NANO Trân trọng kính mời: Toàn thể cán bộ, viên chức cơ hữu của Khoa Tới dự: Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa VLKT&CNNN lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Khoa.

Chi tiết »

becoming-a-master-student-student
Sau đại học

Khung chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Vật liệu và linh kiện Nano

Posted 22 Tháng hai, 2012 by diablo

I. Mục tiêu đào tạo – Về kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu và nâng cao về vật lý và hoá học của các hệ thấp chiều, các vật liệu có cấu trúc Nanô dạng hạt, dạng sợi và dạng lớp. Nắm vững vai trò của hiệu ứng lượng [...]

Chi tiết »

tuyensinhdaihoc
Tuyển sinh

Tuyển sinh ngành Vật lý kỹ thuật năm 2012

Posted 22 Tháng hai, 2012 by diablo

Năm 2012 Trường Đại học Công Nghệ  tuyển sinh ngành Vật lý Kỹ thuật đào tạo theo định hướng công nghệ cao về Vật liệu và linh kiện nano, Quang tử nano và Nano sinh học nhằm ứng dụng trong các lĩnh vực vi điện tử, y-sinh và môi trường.

Chi tiết »

khungchuongtrinh-cn
Đại học

Khung chương trình đào tạo cử nhân

Posted 22 Tháng hai, 2012 by diablo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN NGÀNH VẬT LÝ KỸ THUẬT

Chi tiết »