Tin tức

24 Tháng hai, 2012
 

Mời họp

KHOA VẬT LÝ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ NANO

Trân trọng kính mời:

Toàn thể cán bộ, viên chức cơ hữu của Khoa

Tới dự: Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa VLKT&CNNN lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Khoa.

Thời gian: 14h00 thứ ba ngày 28 tháng 02 năm 2012

Địa điểm: Phòng 203 nhà G6, Trường Đại học Công nghệ

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Trân trọng kính mời !

Tuyen sinh
happy new year