Tin tức

22 Tháng 3, 2017
 

Thông báo lịch bảo vệ luận án cấp cơ sở của NCS. Lê Việt Cường

Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano và Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano, Trường Đại học Công nghệ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Lê Việt Cường:

- Đề tài luận án: Nghiên cứu chế tạo cấu trúc micro-nano vật liệu từ cứng theo hướng ứng dụng trong y sinh.

- Chuyên ngành đào tạo:  Vật liệu và linh kiện nano

- Thời gian, địa điểm:  14h00, thứ sáu, ngày 24/03/2017, P102-E3, Trường Đại học Công nghệ, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Trân trọng thông báo!
Tuyen sinh
happy new year