Tổ chức

8 Tháng hai, 2012
 

Giới thiệu Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano

Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ (VLKT&CNNN) được thành lập ngày 09/9/2004 theo Quyết định số 556/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), trên cơ sở tiếp nối truyền thống và phát triển có định hướng từ Bộ môn Vật lý kỹ thuật và Quang tử của Khoa Công nghệ (ĐHQGHN) trước đây, nay là Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), do GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng đầu tiên của Nhà trường sáng lập.

Khoa VLKT&CNNN là một cơ sở hàng đầu trong cả nước đào tạo cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật (VLKT) theo các chuyên ngành mới về công nghệ nano với bốn chuyên ngành chính là: Công nghệ Quang tử; Công nghệ Nano, Công nghệ Nano sinh học và Vật lý tính toán. Về đào tạo bậc sau đại học, Khoa là cơ sở duy nhất trong cả nước hiện nay đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ theo chuyên ngành Vật liệu và linh kiện nano. Bên cạnh đó Khoa mới tổ chức đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ nano sinh học.
Đặc trưng của Khoa VLKT&CNNN là gắn kết chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học trong mô hình liên kết trường đại học – viện nghiên cứu của Trường ĐHCN với các viện nghiên cứu liên kết như Viện Khoa học Vật liệu, Viện Vật lý, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hoá học (thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam).