Tổ chức

28 Tháng hai, 2012
 

Bộ môn Công nghệ Nano Sinh học

1. Danh sách cán bộ giảng viên và nghiên cứu viên:

  • TS. Lê Thị Hiên, Chủ nhiệm BM (email: lehien@vnu.edu.vn, tel: 04 37549432)
  • TS. Hà Thị Quyến
  • TS. Trần Đăng Khoa
  • GS. TS. Lê Trần Bình (GV thỉnh giảng)

2.  Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo

- Tên chuyên ngành

+ Tiếng Việt: Công nghệ Nanô Sinh học

+ Tiếng Anh: Nanobiotechnology

-  Mã số chuyên ngành: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

- Bậc đào tạo: Thạc sĩ

- Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Nanô Sinh học

+ Tiếng Anh: Master in Nanobiotechnology

- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Đối tượng dự thi và các môn thi tuyển

Đối tượng dự thi:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ Sinh học, Sinh học, Y học, Dược học, Hóa học, Công nghệ Hóa học, Vật lý Kỹ thuật.

+ Đối tượng được đăng ký dự thi cần có chứng chỉ bổ túc kiến thức môn Sinh học Phân tử (nếu có bằng đại học thuộc các ngành Hóa học, Công nghệ Hóa học, Vật lý Kỹ thuật); môn Nhập môn Khoa học và Công nghệ Nanô (nếu có bằng đại học thuộc các ngành Công nghệ Sinh học, Sinh học, Y học, Dược học).

+ Điều kiện về thâm niên công tác và các điều kiện khác theo Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các môn thi tuyển đầu vào:

+ Môn thi Cơ bản:  Toán cao cấp thống kê

+ Môn thi Cơ sở: Lý – Sinh học

Môn Ngoại ngữ:  Trình độ B, một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

Chi tiết xem tại đây.