Thông tin

21 Tháng 6, 2016
 

Đại học Quốc gia Hà Nội mở cổng đăng ký thi Đánh giá Năng lực đợt 2 năm 2016

Thời gian đăng ký dự thi Đáng giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 năm 2016 từ 8h00 ngày 20/06/2016 đến 17h00 ngày 30/06/2016 theo đường dẫn:

dangkythi.vnu.edu.vn/index.php/register/guide

Thời gian đăng ký dự thi có thể kết thúc sớm hơn khi số chỗ dự thi đã được thí sinh đăng ký đủ.

Thông tin chi tiết xem tại: http://vnu.edu.vn/ttsk/?C2097/N19372/dHQGHN-mo-cong-dang-ky-thi-danh-gia-nang-luc-dot-2-nam-2016.htm

Tuyen sinh
happy new year