Tuyển sinh

22 Tháng hai, 2012
 

Tuyển sinh ngành Vật lý kỹ thuật năm 2012

Năm 2012 Trường Đại học Công Nghệ  tuyển sinh ngành Vật lý Kỹ thuật đào tạo theo định hướng công nghệ cao về Vật liệu và linh kiện nano, Quang tử nano và Nano sinh học nhằm ứng dụng trong các lĩnh vực vi điện tử, y-sinh và môi trường.

SV ngành Vật lý Kỹ thuật từ năm thứ 2 có thể đăng ký học bằng kép ngành Công nghệ Thông tin. Sau khi  tốt nghiệp, sinh viên sẽ được nhận 2 bằng chính quy.

Chi tiết xem tại đây.

Tuyen sinh
happy new year