Tuyển sinh

22 Tháng hai, 2012
 

Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2012

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2012:

- Chuyên ngành Vật liệu và Linh kiện Nanô
Các môn thi tuyển:

  • Môn thi cơ bản: Toán cao cấp II
  • Môn thi cơ sở: Khoa học Vật liệu Đại cương
  • Môn thi ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Chuyên ngành Công nghệ Nanô Sinh học
Các môn thi tuyển:

  • Môn thi cơ bản: Toán cao cấp thống kê
  • Môn thi cơ sở: Lý – Sinh học
  • Môn thi ngoại ngữ: Tiếng Anh

ĐIỀU KIỆN DỰ THI
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng (hoặc phù hợp) với chuyên ngành đăng kí dự thi; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần với ngành có chuyên ngành đăng kí dự thi, đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành có chuyên ngành dự thi;
- Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi), trừ người có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên, ngành đúng (hoặc phù hợp) với chuyên ngành đăng kí dự thi;
- Các điều kiện khác theo quy chế đào tạo SĐH ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

THỜI GIAN THI, PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
Thời gian thi: Các ngày 21 và 22/04/2012
Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 14 tháng 02 đến ngày 14 tháng 03 năm 2012
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 16 tháng 02 đến ngày 16 tháng 03 năm 2012

Mọi chi tiết xin liên hệ tại:
Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 201 – E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 3754 7810; (04) 3754 7865.

Thông tin tuyển sinh chuyên ngành khác xem tại đây.

Tuyen sinh