Tuyển sinh

22 Tháng 3, 2016
 

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2016

I.    TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHUẨN

1.    Chuyên ngành tuyển sinh

1.1.    Khoa Công nghệ Thông tin, các chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm, Truyền dữ liệu và Mạng máy tính (ngành Công nghệ thông tin), Hệ thống thông tin (ngành Hệ thống thông tin), Khoa học máy tính (ngành Khoa học máy tính).
1.2.    Khoa Điện tử – Viễn thông, các chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông (ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông).
1.3.    Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, chuyên ngành: Cơ kỹ thuật (ngành Cơ kỹ thuật).
1.4.    Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano, chuyên ngành: Vật liệu và linh kiện nanô.

2.    Các môn thi tuyển sinh

Đối với các thí sinh dự tuyển theo chế độ của người chưa có bằng thạc sĩ:
+    Môn thi cơ bản:        trình độ thạc sĩ tương ứng (*)
+    Môn thi cơ sở:           trình độ thạc sĩ tương ứng (*)
+    Đánh giá Hồ sơ chuyên môn

(*) Xem Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2016 của Trường Đại học Công nghệ.
Đối với các thí sinh dự tuyển theo chế độ của người đã có bằng thạc sĩ:

+    Đánh giá Hồ sơ chuyên môn

3.    Điều kiện dự thi

3.1.    Đáp ứng một trong các điều kiện về văn bằng và công trình đã công bố như sau:

-    Có bằng thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc có luận văn thạc sĩ với khối lượng từ 10 tín chỉ trở lên chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự tuyển;
-    Có bằng thạc sĩ theo định hướng thực hành chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự tuyển và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển; (**)
-    Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển. Thí sinh phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải dự tuyển theo chế độ như người chưa có bằng thạc sĩ; (**)
-    Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại giỏi trở lên và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển; (**)
-    Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại khá và có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển. (**)
(**) Nội dung các bài báo phải phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển và được công bố trên tạp chí khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội, các tạp chí khoa học có uy tín cấp quốc gia, quốc tế hoặc trong tuyển tập công trình (có phản biện) của Hội nghị khoa học cấp quốc gia, quốc tế được xuất bản chính thức.

3.2.    Yêu cầu về ngoại ngữ:

-    Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày đăng ký dự tuyển được cấp bởi cơ sở được Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận (tham khảo tại Phụ lục kèm theo).
-    Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài.
-    Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

Ghi chú: Các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có kết quả cao được cho tối đa 10 điểm năng lực ngoại ngữ trong việc đánh giá Hồ sơ chuyên môn (100 điểm).

3.3.    Thư giới thiệu:

Được giới thiệu từ ít nhất hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành hoặc lĩnh vực nghiên cứu, trong đó có một nhà khoa học là cán bộ cơ hữu (còn chỉ tiêu hướng dẫn luận án) của Trường Đại học Công nghệ nhận hướng dẫn luận án. Trong thư giới thiệu cần có nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của thí sinh dự tuyển.

3.4.    Bài luận về dự định nghiên cứu (nằm trong Hồ sơ chuyên môn):

Trình bày rõ ràng về lí do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, lí do lựa chọn cơ sở đào tạo, mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo, những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn mà thí sinh đã chuẩn bị và dự kiến kế hoạch hoạt động khoa học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ;

3.5.    Các điều kiện khác: Có đủ sức khoẻ để học tập; Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

II.    XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ

Ngành Khoa học Máy tính: Chuyên ngành Khoa học Máy tính

Điều kiện xét tuyển:
a.    Thí sinh đã trúng tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ chuẩn chuyên ngành Khoa học Máy tính;
b.    Đáp ứng các yêu cầu đối với môn tiếng Anh theo quy định hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội dành cho các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế;
c.    Có cam kết tham gia khóa học theo hình thức tập trung.

III.   CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

25 nghiên cứu sinh

IV.   THỜI GIAN THI, PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ, LỆ PHÍ

1.    Thời gian thi, phát hành và tiếp nhận hồ sơ

-    Thời gian thi (đối tượng từ cử nhân): các ngày 23 và 24/04/2016
-    Thời gian đánh giá Hồ sơ chuyên môn: từ ngày 25/04÷19/05/2016
-    Thời gian phát hành hồ sơ (trực tiếp và online):
từ ngày 18/02/2016 đến ngày 15/03/2016
-    Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 20/02/2016 đến ngày 18/03/2016

2.    Lệ phí

-   Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000đ/thí sinh/hồ sơ
-   Lệ phí dự thi (đối với thí sinh chưa có bằng thạc sĩ):     440.000đ/ thí sinh
-   Lệ phí dự tuyển (đối với thí sinh đã có bằng thạc sĩ):    200.000đ/ thí sinh

V.     THỜI GIAN CÔNG BỐ KÉT QUẢ THI, THỜI GIAN KHAI GIẢNG, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1.    Thời gian công bố kết quả thi: Trước 13/05/2016
2.    Thời gian nhập học và khai giảng: Dự kiến tháng 08/2016
3.    Thời gian đào tạo: 3 năm

Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 105-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3754 7810
Email: TuyenSinhDHCN@vnu.edu.vn
Website: http://uet.vnu.edu.vn mục Tuyển sinh.

https://www.facebook.com/tuyensinh.saudaihoc.dhcn

Trân trọng thông báo./.

Tuyen sinh