Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học là một hoạt động thường niên của Khoa VLKT&CNNN nói riêng, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung. Đây là cuộc thi nhằm đẩy mạnh hoạt động NCKH trong sinh viên, giúp sinh viên củng cố, mở rộng kiến thức, phát triển tư duy, phát huy năng ...