Hotline: 024 3754 9429   |   
<a href="/dao-tao/nghien-cuu/cac-de-tai-khoa-hoc-cong-nghe" title="Các đề tài khoa học công nghệ" rel="dofollow">Các đề tài khoa học công nghệ</a>

Đề tài “Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm ứng dụng hệ thống đo và định vị từ trường trái đất dựa trên hiệu ứng Từ giảo – Áp điện và kỹ thuật GPS” của PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang nghiệm thu xếp loại xuất sắc

Ngày 21/10/2020 đề tài cấp quốc gia ĐTĐL.CN-02/17 “Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm ứng dụng hệ thống đo và định vị từ trường trái đất dựa trên hiệu ứng Từ giảo – Áp điện và kỹ thuật GPS” do PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang làm chủ nhiệm được tổ chức ...
<a href="/dao-tao/nghien-cuu/cac-de-tai-khoa-hoc-cong-nghe" title="Các đề tài khoa học công nghệ" rel="dofollow">Các đề tài khoa học công nghệ</a>

Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ các cấp của Khoa VLKT&CNNN

TTMã số/tên đề tàiThời gian thực hiện Kết quả nghiên cứu và sản phẩm Công bố và đào tạo(số lượng ISI/Scopus; sách chuyên khảo; sở hữu trí tuệ; bài tập trong nước; đào tạo ThS; NCS)1103.02-2018.357/Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của một số ...
Bình chọn
Bạn yêu thích lĩnh vực nào?
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2.726
Hôm qua : 2.520
Năm 2023 : 47.218
Đối tác