Mời các em thực hiện khảo sát định hướng nghề nghiệp do Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano tổ chức

Phiếu Khảo sát cho sinh viên Khoá (K62V, K61E, K62E) tại link https://forms.gle/zw8thTNbyWamY1YV8

Phiếu khảo sát cho sinh viên Khoá (K63V, K63E, K64V, và K64E) tại link https://forms.gle/jCu1Gum8LMZDtHrU6 

Phiếu khảo sát cho sinh viên Khoá K65VE tại:

link https://forms.gle/ZZewMKPxkc2az1oy7