1. Sứ mệnh

Xuất phát từ sứ mệnh của Trường Đại học Công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước, phấn đấu đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, Khoa VLKT&CNNN đang thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ:
- Đào tạo cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho các Viện nghiên cứu, các trường Đại học khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, cho các doanh nghiệp sản xuất vật liệu, linh kiện, thiết bị điện tử, công nghệ thông tin, vật liệu, linh kiện và hệ thống micro và nano cũng như công nghệ nano sinh học.

- Đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật năng lượng nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho các công ty, doanh nghiệp sản xuất năng lượng, bao gồm cả năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo, vốn là hướng phát triển tất yếu của nhân loại khi nguồn năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiệt.
- Đào tạo thạc sĩ thuộc hai chuyên ngành là vật liệu và linh kiện nano, Nano sinh học có khả năng nắm vững và sử dụng công nghệ chân không hiện đại, các công nghệ hoá học và các công nghệ khác để chế tạo các vật liệu có cấu trúc nanô; phân tích được cấu trúc nanô, thông hiểu công nghệ vi chế tạo, tiếp cận với kỹ thuật mô phỏng và thiết kế vi hệ thống, có khả năng chế tạo các linh kiện micrô và nanô.
- Đào tạo tiến sĩ có trình độ cao cả lý thuyết và thực hành, có khả năng chế tạo các vật liệu có cấu trúc nanô và các linh kiện hệ thống micro và nanô, có khả năng triển khai các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về các vấn đề vật lý hiện đại trong các vật liệu nanô, tổ chức các hướng nghiên cứu có tính liên ngành và liên kết cao. Sau khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh có thể công tác tại các viện nghiên cứu và các trường đại học, các cơ quan quản lý khoa học, xuất nhập khẩu thiết bị và các trung tâm, liên hiệp sản xuất công nghệ cao, các liên doanh công nghiệp quốc tế.

 

2. Tầm nhìn

Định hướng phát triển của Khoa VLKT&CNNN nằm trong chiến lược phát triển chung của Trường Đại học Công nghệ tới năm 2035 với mục tiêu trở thành một trường đại học kỹ thuật công nghệ hàng đầu trong nước, nằm trong nhóm các trường đại học tiên tiến ở Châu Á; một trung tâm xuất sắc, đi đầu trong đào tạo tài năng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.