1. Giới thiệu chung

Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano (VLKT&CNNN) thuộc trường Đại học Công nghệ được thành lập ngày 09/09/2004 theo Quyết định số 556/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), trên cơ sở Bộ môn Vật lý kỹ thuật và Quang tử của Khoa Công nghệ (nay là Trường Đại học Công nghệ) thuộc ĐHQGHN do GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng đầu tiên của Nhà trường sáng lập. Khoa VLKT&CNNN có nhiệm vụ đào tạo cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật, kỹ sư ngành Kỹ thuật năng lượng, đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu và linh kiện nano và đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ nano sinh học nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao cho các trường đại học, viện nghiên cứu về khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, cho các doanh nghiệp sản xuất vật liệu tiên tiến, linh kiện và thiết bị điện tử, truyền thông, y tế.

Đặc trưng của Khoa VLKT&CNNN là gắn kết chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học trong mô hình liên kết trường đại học – viện nghiên cứu giữa Trường ĐHCN với Viện Khoa học Vật liệu, Viện Vật lý, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hóa học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Tính đến đầu năm 2023, Khoa VLKT&CNNN đã có gần 20 năm phát triển và khẳng định được vị trí hàng đầu trong việc đào tạo và nghiên cứu về khoa học và công nghệ micro-nano, thể hiện vai trò chủ đạo trong liên thông nghiên cứu giữa các đơn vị trong và ngoài Khoa, hướng tới kỉ niệm 20 năm thành lập Khoa.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chủ nhiệm Khoa cùng với sự đóng góp của các giảng viên, chuyên gia đầu ngành về khoa học và công nghệ micro-nano như GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu (Hiệu trưởng sáng lập Trường), GS.TS. Nguyễn Hữu Đức (Hiệu trưởng giai đoạn 2005-2009), GS.TS. Nguyễn Năng Định (Chủ nhiệm Khoa giai đoạn 2004-2010), GS.TSKH. Nguyễn Phú Thùy, GS.TS. Phan Hồng Khôi, GS.TSKH. Nguyễn Xuân Phúc, PGS.TS. Nguyễn Quang Liêm, GS. TSKH. Nguyễn Ái Việt, GS.TS. Nguyễn Đại Hưng, PGS.TS. Phạm Văn Hội, GS.TS. Bạch Thành Công,… Khoa đã xây dựng được đội ngũ cán bộ cơ hữu và kiêm nhiệm có năng lực và tâm huyết, thu hút được nhiều cán bộ trẻ tốt nghiệp ở nước ngoài về công tác. Hiện nay Khoa có hơn 20 cán bộ viên chức và trên 15 giảng viên kiêm nhiệm đến từ các viện nghiên cứu. Trong số đó có trên 15 GS và PGS, gần 15 TS với tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sỹ là gần 90%.

Các đơn vị trực thuộc Khoa gồm có 4 bộ môn và các phòng thí nghiệm thuộc các bộ môn: Bộ môn Công nghệ quang tử, Bộ môn Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano, Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano, Bộ môn Kỹ thuật năng lượng.

2. Đội ngũ cán bộ

Khoa VLKT&CNNN hiện có một đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu, với 21 cán bộ cơ hữu trong đó có 2 Giáo sư, 5 Phó Giáo sư, 7 giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sỹ được đào tạo từ các trường đại học, viện nghiên cứu tiên tiến trên thế giới. Khoa đã mời 20 giảng viên kiêm nhiệm có học vị tiến sĩ trong đó có 7 GS, 13 PGS đến từ các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và các viện nghiên cứu liên kết thuộc Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam. Nhiều giảng viên là các chuyên gia đầu đàn trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ nano của Việt nam và thế giới.

* Cơ cấu tổ chức:

– Ban Chủ nhiệm Khoa và Văn Phòng Khoa:

+ Phó Chủ nhiệm, Phụ trách Khoa: TS. Bùi Đình Tú, email: buidinhtu@vnu.edu.vn.

+ Phó Chủ nhiệm Khoa: PGS.TS. Đỗ Thị Hương Giang, email: giangdth@vnu.edu.vn

+ Văn phòng Khoa: phòng 2.2, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Tel. (024) 37549429 / Fax. (024) 37549429

– Các Bộ môn, Phòng thí nghiệm:

+ Bộ môn Công nghệ quang tử: Phó Chủ nhiệm, Phụ trách Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Đình Lãm, Email: lamnd2005@vnu.edu.vnTel. (024) 37549429

+ Bộ môn Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano, CNBM: PGS.TS. Nguyễn Phương Hoài Nam, Email: namnph@vnu.edu.vnTel. (024) 37549429

+ Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano, CNBM: GS.TS. Hoàng Nam Nhật, Email: nhatnh@vnu.edu.vnTel. (024) 37549332

+ Bộ môn Kỹ thuật Năng lượng, CNBM: TS. Bùi Đình Tú, Email: buidinhtu@vnu.edu.vnTel. (024) 37549429 (gọi qua Văn phòng Khoa)

+ Phòng Thí nghiệm Công nghệ quang tử

+ Phòng Thí nghiệm Vật liệu và linh kiện lai nano

+ Phòng Thí nghiệm của Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano

+ Phòng Thí nghiệm của Bộ môn Kỹ thuật Năng lượng

– Các giáo sư, phó giáo sư giảng dạy tại khoa:

GS.TS. Lê Trần Bình, PGS.TS. Phan Văn Chi, GS.TS. Nguyễn Năng Định, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, GS.TS. Hoàng Nam Nhật, PGS.TS. Nguyễn Thế Hiện, PGS.TS. Nông Văn Hải, PGS.TS. Trương Nam Hải, GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu, PGS.TS. Phạm Văn Hội, PGS.TS. Lê Văn Hồng, GS.TS. Nguyễn Đại Hưng, GS.TS. Phan Hồng Khôi, PGS.TS. Nguyễn Quang Liêm, PSG.TS. Vũ Doãn Miên, PGS.TS. Lê Quốc Minh, PGS.TS. Phạm Thu Nga, PGS.TS. Nguyễn Đức Nghĩa, PGS.TS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc, GS.TSKH. Vũ Xuân Quang, PGS.TS. Trần Thị Tâm.